Croeso i wefan Ysgol Gymuned Llannerchymedd, Ysgol Gynradd yng nghanol Ynys Môn, Gogledd Cymru.

Ysgol Gymuned sy’n darparu addysg ddwyieithog ar gyfer plant 3 - 11 oed mewn ardal amaethyddol, Gymreig yw hon. Hi ydy calon y gymuned gyda chysylltiadau clos â’r y rhieni, y busnesau lleol, y sefydliadau crefyddol a'r Cyngor Cymuned.

Rhoddir pwyslais ar ddysgu'r pynciau'n thematig trwy gynnig profiadau eang i'r disgyblion boed drwy ymweliadau neu ganolbwyntio ar eu hardal leol.

Mae hyn yn sicr o ennyn hunan barch, parch at eiddo, adeiladau, cyd - ddyn ac at ei gilydd.