Mae plant 4 i 5 oed yn mynychu Dosbarth Derbyn Miss Natasha Birkett rhwng 9 – 15:00 yn y caban.

 

Mae'r dosbarth Derbyn wedi bod yn canolbwyntio ar themâu amrywiol megis y Flwyddyn Newydd Tsieineaidd a chymryd rhan yn y sioe "Little Mermaid" yn y Sioe Nadolig.

 

 

Croeso i'r Dosbarth Derbyn!


Hwre!! Erbyn hyn rydym wedi setlo'n arbennig o dda yn yr ysgol trwy'r dydd, ac mae'r 25 ohonom yn mwynhau cael cinio yn yr ysgol a chael gwneud pethau arbennig. Y mwyhad mwyaf i ni oedd perfformio sioe Nadolig wahanol i'r arfer, sef rhan o'r sioe “Y Fôr Forwyn Fach”. Diolchwn yn fawr iawn i bawb ddaru ein helpu ni ddysgu ein rhannau a pharatoi ein gwisgoedd... roedd yn sioe yn un fythgofiadwy!

 

Themâu

Rydym wedi bod yn dysgu am amryw o themau yn y dosbarth Derbyn sef; Fi fy hun, Yr Hydref, Tan Gwyllt, Dŵr a’r Nadolig. Ond, rydym wedi bod yn brysur iawn y tymor diwethaf yn dysgu am y Flwyddyn Newydd Tsieiniaidd ac am wlad Tsieina! Rydym wedi cael llawer iawn o hwyl yn clywed hanesion yr ymwelydd sydd yn ein dosbarth ni, sef Ching y Ddraig. Hefyd rydym wedi mwynhau blasu llawer iawn o fwydydd Tsieiniaidd, dawnsio dawns y ddraig i gerddoriaeth wahanol o Tsieina, adeiladu wal fawr Tsieina a chwarae rôl cwsmeriaid, cogydd a gweinydd yn ein bwyty 'Ching Ching’, heb sôn am y gamp o ysgrifennu ein henwau mewn symbolau Tsieiniaid... Am antur!!

 

Y gamp nesaf yn ein dosbarth ni yw... Paratoi tuag at Benblwydd Ching y Ddraig. Rydym wedi derbyn llythyr gan Frenhines yr Anifeiliaid yn dweud bod Ching wedi gofyn iddi os bysai'n cael aros yng Nghymru i ddathlu ei phenblwydd mawr yn 10oed! Mae yno lawer o waith baratoi i'w wneud... Hwyl am y tro!

 

 Tesco VisitTesco PLC is a British multinational grocery and general merchandise retailer headquartered in Cheshunt, Hertfordshire, England, United Kingdom. It is the third largest retailer in the world measured by profits and second-largest retailer in the world measured by revenues. It has stores in 12 countries across Asia and Europe and is the grocery market leader in the UK (where it has a market share of around 30%), the Republic of Ireland, Hungary, Malaysia, and Thailand.

Ysgol Llan visit

Blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah

Blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah

 

Mari GwilymActores, cyflwynydd, cyfarwydd plant ac oedolion, awdur-sgriptwraig llenyddiaeth plant ac oedolion. Ganed ym Mhistyll, Llŷn, ac fe'i magwyd ym Mhontllyfni. Bellach mae hi wedi ymgartrefu yng Nghaernarfon.


Bu'n ddisgybl yn Ysgol Dyffryn Nantlle, Arfon cyn iddi fynd ymlaen i astudio ym Mhrifysgol Cymru Bangor. Derbyniodd dystysgrif Addysg o'r Coleg Normal, ag hefyd Ddiploma mewn cwnsela o Goleg Menai. Bu'n aelod hefyd o Theatr Ieuenctid Genedlaethol, Llundain.

Ysgol Llan visit

Blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah

Blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah

 

Damian HarveyDamian Harvey lives in North Wales with his lovely wife, Vicky. He has three wonderful daughters, one brilliant boy and a cat called Polly. He has written more than 60 books for children and is busy writing more. Although Damian loves sitting at home writing stories, he also loves visiting schools and libraries where he shares stories, talks about writing and generally gets people excited about books and reading. You can find out more about Damian by visiting www.damianharvey.co.uk.

Ysgol Llan visit

Blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah

Blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah