Dosbarth Meithrin Mrs Mary Evans yw cartref i'r disgyblion mwyaf newydd yn yr ysgol, y rhan fwyaf ohonynt wedi dod o'r dosbarth Cylch Meithrin. Mae'r plant rhwng 3 a 4 oed ac yn mynychu dosbarth 9:00-15:00.

 

Mae'r dosbarth Meithrin wedi bod yn canolbwyntio ar y tymhorau ac maent wedi bod yn brysur yn creu pob fath o waith lliwgar.

 

 

Dosbarth Meithrin Tymor yr Hydref!

Ein themâu y tymor yma oedd “Elfed yr Eliffant”, “Yr Hydref” a’r “Nadolig”. Cawsom hwyl yn dysgu llawer o bethau newydd yn ogystal ag ymgartrefu yn yr ysgol am y tro cyntaf! Wrth ddysgu am Elfed a’i ffrindiau cawsom y cyfle i ddysgu am anifeiliaid Affrica ac am Handa sy’n byw yno mewn tý bach crwn gyda to gwellt. Aethom allan i gasglu dail yr Hydref a’u defnyddio i wneud gwaith celf!

O’r diwedd daeth adeg y Nadolig a’i holl brysurdeb! Aethom ati i lenwi bocs esgidiau gydag anrhegion a’i anfon i blentyn bach llai ffodus na ni. Cawsom hwyl yn gwisgo ein siwmperi Nadolig a buom yn brysur yn ymarfer ar gyfer ein cyngerdd Nadolig. Ar ôl gweithio mor galed aethom ar daith i weld Siôn Corn ac wedyn i Langefni i wylio Sioe Nadolig Cyw. Wel dyna oedd tymor cyntaf hapus a phrysur iawn!


Dosbarth Meithrin Tymor y Gwanwyn!

Ein Themâu y tymor yma yw “Tywydd Oer” a “Tedis”. Roedd thema “Tywydd Oer” yn hwyl! Aethom ati i greu iglw yn y dosbarth a dysgu am yr anifeiliaid a’r bobl sy’n byw yn yr Arctig! Dyna hwyl oedd mynd allan i chwilio am Sioni Rhew a’i ddarganfod mewn llawer o lefydd tu allan i’r ysgol! Roedd yr adar bach yn dioddef yn y tywydd oer felly roedd rhaid i ni eu bwydo ac wedyn eu gwylio’n dod i fwyta’r bwyd gyda’n binociwlars! Cawsom hwyl yn gwneud lolis rhew a darganfod Sioni Rhew yn rhewgell Anti Gail yn y gegin!

Mae’r gweithgareddau am y “Tedis” yn dechrau wythnos yma ac mae Mrs. Evans ac Anti Tracey wedi sôn efallai bydd yna barti! Hwrê!

 

 Tesco VisitTesco PLC is a British multinational grocery and general merchandise retailer headquartered in Cheshunt, Hertfordshire, England, United Kingdom. It is the third largest retailer in the world measured by profits and second-largest retailer in the world measured by revenues. It has stores in 12 countries across Asia and Europe and is the grocery market leader in the UK (where it has a market share of around 30%), the Republic of Ireland, Hungary, Malaysia, and Thailand.

Ysgol Llan visit

Blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah

Blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah

 

Mari GwilymActores, cyflwynydd, cyfarwydd plant ac oedolion, awdur-sgriptwraig llenyddiaeth plant ac oedolion. Ganed ym Mhistyll, Llŷn, ac fe'i magwyd ym Mhontllyfni. Bellach mae hi wedi ymgartrefu yng Nghaernarfon.


Bu'n ddisgybl yn Ysgol Dyffryn Nantlle, Arfon cyn iddi fynd ymlaen i astudio ym Mhrifysgol Cymru Bangor. Derbyniodd dystysgrif Addysg o'r Coleg Normal, ag hefyd Ddiploma mewn cwnsela o Goleg Menai. Bu'n aelod hefyd o Theatr Ieuenctid Genedlaethol, Llundain.

Ysgol Llan visit

Blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah

Blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah

 

Damian HarveyDamian Harvey lives in North Wales with his lovely wife, Vicky. He has three wonderful daughters, one brilliant boy and a cat called Polly. He has written more than 60 books for children and is busy writing more. Although Damian loves sitting at home writing stories, he also loves visiting schools and libraries where he shares stories, talks about writing and generally gets people excited about books and reading. You can find out more about Damian by visiting www.damianharvey.co.uk.

Ysgol Llan visit

Blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah

Blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah