Croeso i Ysgol Llan! Mae yna berthynas agos iawn rhwng yr ysgol a'r teulu. Rydym yn gweithredu polisi drws agored i drafod unrhyw bryderon.

 

 

 Cinio Ysgol


A yw eich plentyn yn gymwys i gael cinio ysgol am ddim ?? Cliciwch yma am fwy o fanylion.

 

 

 Gwyliau
 

 

 Llawlyfr 

 

 Presenoldeb 

 

 Grant Amddifadedd Disgyblion