Mrs Ffion Wyn ydy athrawes Blwyddyn 1 a 2. Plant 5 – 7 oed sy’n mynychu’r dosbarth yma..

 

Mae blwyddyn 1 a 2 wedi bod yn weithgar iawn yn ystod y flwyddyn hon. Maent wedi bod ar dripiau lu i lefydd megis ‘Bwthyn Swta’ a Llanberis.

 

 

Blwyddyn 1 a 2

Croeso i Blwyddyn 1 a 2, yn ein dosbarth ni mae 32 ohonom wrth ein bodda ac yn ffrindiau i bawb. Dros y tymor diwethaf mae Mr.Williams wedi bod yn gwario ei bres prin i greu ardal tu allan i ni ac mae o’n grêt! Rydym yn mwynhau chwarae allan ac yn edrych ymlaen i'r Gwanwyn gyrraedd Llan inni gael dechrau plannu! Yn ystod y tymor diwethaf cawsom ddysgu am gartrefi erstalwm, ffordd o fyw a golchi dillad yn yr hen amser. Aethom am drip i Fwthyn Swtan a cawsom wahoddiad i fynd i weld Anti Margiad tua'r hen fythynnod yn Llanberis i roi help llaw iddi olchi dillad. Sôn am waith caled!!

 

Bu'r awdur Saesneg Damien Harvey yn ymweld a'r ysgol a cawsom hwyl yn gweithio gyda ef i greu stori Saesneg drwy ddefnyddio rhaglen "Book Creator" ar yr ipads.

 

I orffen y flwyddyn cawsom y profiad anhygoel o fod yn rhan o sioe Nadolig "Llewod Llan". Ni oedd yr anifeiliaid lliwgar ar sêr oedd yn disgleirio wrth ddawnsio dawns enwog "Circle of Life". Cawsom ein hyfforddi gan Llio Jones a chwmni Dawns i Bawb ac rydym dal wrth ein bodda yn smalio mai anifeiliaid y jyngl ydym.

Sion y Cawr

Mae niferoedd y dosbarth wedi codi dros y dyddiau diwethaf. Rydym wedi cael ffrind newydd atom sef Sion. Cawr ydi Sion ac mae o wedi dod ar ei wyliau i'n dosbarth am dipyn. Daeth â'r llyfr stori ‘Cawr mwya crand yn y dre’ efo fo ac bellach wedi setlo'n dda ac yn bihafio’n eithaf!

 

Felly ar hynny:

Pan fyddwch yn mynd heibio, a hanner awr i’w sbario, oes newid man gennych yn handi'n eich pwrs?

Dewch atom am seibiant i Gaffi'r Cawr Mawr, I ddweud 'helo su'mai?' dros baned a sgwrs.

 

 

 

Mari GwilymActores, cyflwynydd, cyfarwydd plant ac oedolion, awdur-sgriptwraig llenyddiaeth plant ac oedolion. Ganed ym Mhistyll, Llŷn, ac fe'i magwyd ym Mhontllyfni. Bellach mae hi wedi ymgartrefu yng Nghaernarfon.


Bu'n ddisgybl yn Ysgol Dyffryn Nantlle, Arfon cyn iddi fynd ymlaen i astudio ym Mhrifysgol Cymru Bangor. Derbyniodd dystysgrif Addysg o'r Coleg Normal, ag hefyd Ddiploma mewn cwnsela o Goleg Menai. Bu'n aelod hefyd o Theatr Ieuenctid Genedlaethol, Llundain.

Ysgol Llan visit

Blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah

Blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah

 

Damian HarveyDamian Harvey lives in North Wales with his lovely wife, Vicky. He has three wonderful daughters, one brilliant boy and a cat called Polly. He has written more than 60 books for children and is busy writing more. Although Damian loves sitting at home writing stories, he also loves visiting schools and libraries where he shares stories, talks about writing and generally gets people excited about books and reading. You can find out more about Damian by visiting www.damianharvey.co.uk.

Ysgol Llan visit

Blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah

Blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah