Croeso cynnes i chi i dudalen Blwyddyn 5 a 6. Eleni (2014-15) mae gennym 22 o ddisgyblion yn y dosbarth. Bwriad y dudalen hon yw i roi blas i chi o’r gweithgareddau tymhorol.

Mae disgyblion y dosbarth yn rhai prysur dros ben... rhwng cyfrifoldebau y Siop Ffrwythau, Cyngor ysgol, Ysgol-Eco, Eisteddfodau, Clybiau ar ôl ysgol a llawer mwy.

 

 

Tymor yr Hydref

Cyn y Nadolig, thema y tymor oedd - Ein Cynefin, bûm yn edrych ar ein ardal leol. Cafodd y disgyblion gyfle i ymweld â’r unig felin wynt weithredol drwy Gymru, sef - Melin Llynnon, Llanddeusant.

Cawsom lawer o hwyl gyda’r actores ag awdures enwog – Mari Gwilym, wrth iddi gyd-ysgrifennu amryw o gerddi gyda ni. Bûm yn ffodus hefyd o gael Awdur Saesneg enwog – Damian Harvey i wneud sesiynau storïau ffuglen.

Roedd y plant wrth eu boddau yn ymweld ag archfarchnad Tesco yng Nghaergybi. Cawsom amryw o brofiadau megis archwilio ffrwythau a llysiau, gwneud bara ac astudio nifer o bysgod gwahanol.

 

Tymor y Gwanwyn

Bywyd y chwarelwr yn ystod streic y Penrhyn yw prif ffocws ein gweithgareddau iaith y tymor hwn. Rydym yn astudio’r ar effaith ar deuluoedd y chwarelwyr, cyflwr gwaith, cyflogau a gwrthdrawiad rhwng y cyd-weithwyr a’r teuluoedd yn ystod y streic fawr.

Cawsom ddiwrnod gwerth chweil yn ardal Bethesda (yn ôl i gynefin Mr Williams – a fu wrth ei fodd)! Buom yn ymweld a Nant Ffrancon, Rachub, Chwarel Penrhyn yn ogystal ag ymweld â’r Amgueddfa Lechi Llanberis. Ymweliadau buddiol a bythgofiadwy i’r disgyblion i weld hoel ein hanes treftadol. Cafodd y plant weld sut oedd llechi yn cael eu hollti a’u torri i’w maint hirsgwar e.e. llechi to, ac yn y blaen.

 

Tymor yr Haf

Ein thema y tymor hwn fydd ... Mynydd Parys, a’i gyswllt hefo Porthladd Amlwch. Gan ddechrau gyda’r ffaith mai y Rhufeiniaid a ddechreuodd fwyngloddio a chwarelu copr o fol y mynydd lliwgar yma.

Cawn flas ar hanes ein hynys, gwers Ddaearyddiaeth a dysgu am y blynyddoedd diweddaraf yn hanes y Porthladd. Chwaraeodd y Porthladd ran enfawr yn yr hanes yma. O fan hyn, fe allforwyd copr ar hyd a lled y byd.

 

Felly, ar hynny – Edrychwn ymlaen fel dosbarth i ddwyn mwynhad wrth gael profiadau eang a bythgofiadwy yn ystod y flwyddyn.

 

 

 Melin Llynnon

 Tesco Visit

Mari Gwilym

Damian Harvey